Khuyến mãi

Hướng dẫn thiết kế biển quảng cáo led

Hướng dẫn thiết kế biển quảng cáo led

Ứng dụng công nghệ led vào việc làm biển quảng cáo led đã diễn ra khá lâu ở Việt Nam. Mặc dù đội ngũ thiết kế đồ họa của ngành quảng cáo rất đông đảo và không thiếu kinh nghiệm.

Xem thêm