Trang chủ » Dành cho khóa học » Combo khóa học làm chủ ChatGPT Mastery & Tài khoản ChatGPT VIP

Combo khóa học làm chủ ChatGPT Mastery & Tài khoản ChatGPT VIP

Mô tả:

Khóa học ChatGPT Mastery là một khóa học trực tuyến giúp bạn trở thành chuyên gia trong việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT . Với khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng nhiều tính năng mạnh mẽ của ChatGPT, đồng thời được tặng tại khoản ChatGPT VIP, giúp bạn dễ dàng thực hành và sử dụng trong công việc.
Khóa học này được thiết kế để phù hợp với mọi trình độ, từ người mới bắt đầu đến người dùng ChatGPT có kinh nghiệm. Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp nhiều tài liệu và bài tập thực hành để giúp bạn cải thiện kỹ năng thiết kế của mình.

Được hướng dẫn trực tiếp bởi Nguyễn Minh Quốc – Chuyên gia ứng dụng ChatGPT cho doanh nghiệp.

1.399.000

Thông tin chi tiết