I. Nguyên tắc chung

Quy chế này bao gồm các điều khoản sử dụng được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật có liên quan và chính thức được áp dụng cho Ban Quản lý Website www.muitenvang.net cũng như thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trên Website Mũi Tên Vàng kể từ ngày được ký ban hành.

Khi người tiêu dùng và/hoặc đối tác truy cập vào website www.muitenvang.net để mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ thì mặc định rằng người tiêu dùng và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Website  www.muitenvang.net

II. Quy định chung

1. Website www.muitenvang.net chuyên cung cấp dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin và  khóa học online ..do Mũi Tên Vàng là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ khuyến mại cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân.

2. Thành viên tham gia giao dịch trên Website MuiTenVang.Net (“Thành viên”) là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên Website này. Thành viên phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ có thể mua sản phẩm/dịch vụ qua việc sử dụng dịch vụ của Website  sau khi được Ban quản lý Website Mũi Tên Vàng chính thức công nhận hoàn tất thủ tục đăng ký làm Thành viên. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

3. Ban quản lý Website  là đội ngũ các nhân viên của Mũi Tên Vàng, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Website www.muitenvang.net

III. Bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

Mũi Tên Vàng đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý Website Mũi Tên Vàng yêu cầu Thành viên kê khai các hông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, giới tính. Ban Quản Lý Website Mũi Tên Vàng cũng yêu cầu Thành viên cung cấp một số thông tin thêm cần thiết để chứng thực tài khoản của họ hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh và các thông tin khác.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: Website Mũi Tên Vàng luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Thành viên có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra,Mũi Tên Vàng không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Công ty Mũi Tên Vàng lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Thành viên: các thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Thành viên tại website Mũi Tên Vàng, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website Mũi Tên Vàng .

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và website Mũi Tên Vàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website Mũi Tên Vàng. Mũi Tên Vàng sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

5. Về việc liên kết với các website khác: website www.muitenvang.net iên kết với nhiều website khác. Mũi Tên Vàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Thành viên không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu website Mũi Tên Vàng trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website www.muitenvang.net.

6. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: Website Mũi Tên Vàng không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Thành viên có những hành động vi phạm pháp luật.

7. Chỉnh sửa & Bảo mật: Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, Mũi Tên Vàng không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Trong trường hợp Thành viên muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Thành viên dùng chức năng “Tài khoản của bạn” vào mục “Thông tin tài khoản” để thay đổi các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp Thành viên quên mật khẩu, Thành viên dùng chức năng “Bạn quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Trường hợp Thành viên nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Thành viên phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với Ban Quản Lý Website qua mail info@muitenvang.vn để được hỗ trợ.

IV. Quản lý thông tin xấu

1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Mũi Tên Vàng khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website Mũi Tên Vàng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Mũi Tên Vàng hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website Mũi Tên Vàng cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website Thiết kế web DC trong bản Quy chế này.

5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website Thiết kế web DC dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website Mũi Tên Vàng.

V. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

1. Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

2. Ban quản lý Website Mũi Tên Vàng cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban Quản Lý Website qua địa chỉ email: info@muitenvang.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Website Mũi Tên Vàng.

3. Tuy nhiên, Ban quản lý Website Mũi Tên Vàng sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban Quản Lý Website, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Lý Website gây ra.

VI. Điều khoản áp dụng

Quy chế này của Website Mũi Tên Vàng chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký quyết định kèm theo quy chế này. Website Mũi Tên Vàng (Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Mũi Tên Vàng) có quyền điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy chế này bằng cách thông báo công khai trên Website Mũi Tên Vàng cho các Thành viên/ Đối tác biết và thực hiện thủ tục thông báo với Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông Tin – Bộ Công Thương.

VII. Điều khoản cam kết

Mũi Tên Vàng cam kết thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ với loại hình dịch vụ khuyến mại trực tuyến trên website www.muitenvang.net Đồng thời, Mũi Tên Vàng cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website Mũi Tên Vàng: