Trang chủ » Sản phẩm » Phần mềm quản lý bán hàng FastSales Pilot

Phần mềm quản lý bán hàng FastSales Pilot

Mô tả:
  • Lập nhanh hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ trong 3 giây
  • Tự động hóa báo cáo doanh thu
  • Tự tùy chỉnh báo cáo thu bằng thao tác “kéo thả”

50.000

Thông tin chi tiết